КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Управник: Доц.др Ратко Томашевић
Главна сестра: ВМС Нада Јевић

Служба пулмологије са пнеумофтизиологијом

Начелник: Доц. др Миодраг Вукчевић
Главна сестра: ВМС Манојловић Снежана

Служба пулмологије је модерна служба са 22 постеље и 14 кисеоничних места. У алужби ради 7 лекара, 5 специјалиста интерне медицине, а 2 специјалиста пнеумофтизиологије.

На одсеку интервентне дијагностике, који је опремљен најсавременијим видео-бронхоскопом, обављају се прегледи плућа и плеуре по најсавременијим светским препорукама, а дијагноза се поставља у сарадњи са добро организованом Службом патологије. Одсек за функционалну дијагностику обухвата спирометријске прегледе и фармакодинамске тестове, те уз кутано тестирање инхалационим алергенима, представља место за брзу дијагностику бронхијалне астме и праћење ефеката терапије опструктивних болести. У оквиру службе пулмологије ради се испитивање поремећаја дисања у спавању, као и лечење и контрола болесника применом ЦПАП апарата или неинвазивне механичке вентилације (слееп-апнеа), или примене неинвазивне механичке вентилације код болесника са претераном гојазношћу и хиповентилацијом. Посебност предствља могућност снимања преко дневне болнице када болесник преспава у кућним условима, а резултат се издаје по повратку апарата наредног дана. 

Планови у смислу даљег унапређења службе односе се на рад у јединици интензивне терапије, са апаратима за инвазивну вентилацију и мониторингом, обзиром на све већи број респираторно угрожених пацијената. У плану је организовање збрињавања, дијагностике и примене неинвазивне вентилације у кућним условима код болесника са неуромускуларним болестима. На овај начин служба пулмологије ће значајно унапредити квалитет и усвојити савремене стандарде развијених земаља.

1. Одељење пулмологије

Шеф одељења: др Снежана Дубајић
В.Д. Главна сестра: МС Јасмина Ђорђевић

1.1. Одсек за функционалну дијагностику

Шеф одсека: др Зорица Гатарић
Надзорни техничар: МТ Јовановић Жељко 

2. Одељење пнеумофтизиологије

Шеф одељења: др Мирјана Гржетић
Главна сестра: ВМС Сања Верић