Директор клиничко-болничког центра:

Проф.др Драгош Стојановић

 

Помоћници директора:

Помоћник за образовну и научноистраживачку делатност: Проф.др Сања Миленковић 

Помоћник за интернистичке гране: Др Милоје Марјановић

Помоћник за хируршке гране: Доц.др Небојша Митровић

Помоћник за заједничке медицинске делатности: Прим.др сци.мед.Весна Либек 

Главна сестра центра: ВМС Александра Стојић

 

Лице за безбедност и здравље на раду: Снежана Пејовић

Секретар за наставу: Олга Снешков