Служба за правне и економско-финансијске послове

Начелник службе: Ивана Шкундрић-Милошевић дипл. правник

 

1. Одељење за правне послове и јавне набавке

Шеф: Вера Митровић-Гемовић дипл. правник

2. Одељење за кадровске и административне послове

Шеф: Александра Видаковић дипл. правник

3. Одељење за економско - финансијске послове

Шеф: Анђелка Михајловић дипл. економиста

3.1. Одсек финансијске оперативе

В.Д. Шеф: Јелена Аврамовски

3.2. Одсек књиговодства

Шеф: Весна Чабриновић

3.3. Одсек плана, статистике и фактурисања

Шеф: Љиљана Домазет