КБЦ „Земун-Београд“ је наставна база две високе здравствене школе струковних студија: 

Висока здравствена школа струковних студија у Београду и Висока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“.

Студенти стичу практична и функционална знања из области здравствене неге и медицинске рехабилитације. Практична настава опште стручних и уже стручних дисциплина коју студент похађају у КБЦ „Земун-Београд“ реализује се тако да омогућава формирање квалитетних високо образовних стручњака, који могу непосредно по завршетку студија да се ангажују за успешно обављање свих врста послова за које су се школовали.