Заједничке медицинске делатности

Управник: Прим.др сци мед. Весна Либек
Главна сестра: ВМС Милена Милисављевић


Служба анестезиологије са реаниматологијом и терапијом бола

Начелник службе: Др Весна Савић
Главни техничар: ВСТ Александар Ђурђевић

 

Још давне 1898 године, према доступним историјским подацима, је у “књизи наркозе” Земунске болнице уписано 78 болесника оперисаних у анестезији.

Служба анестезиологије са реаниматологијом и терапијом бола је данас савремена, модерно конципирана служба са широком палетом услуга које пружа кроз:
• Анестезиолошку амбуланту за преоперативне прегледе и припрему пацијената за елективне оператине захвате и друге анестезиолошке процедуре, као и терапију акутног и хроничног бола.
• 10 операционих сала у којима се изводе све врсте опште и регионалне анестезије
• 2 јединице интензивног лечења (хируршка и неурохируршка) где се лече најтежи, витално угрожени пацијенти уз спровођење најсавременијих терапијских процедура. Омогућава спровођење разних дијагностичких и терапијских процедура у анестезији као што су: краткотрајне ТИВА анестезије за ендоскопске процедуре из домена гинекологије игастроентерологије (гастроскопије,колоноскопије….), ОЕТ анестезије у интервентној неурорадиологији (емболизације анеуризми ЦНС-а и имплементација каротидних стентова) и у неурологији (тромболизе), ОЕТ анестезије у ангио сали за потребе интервентне кардиологије, епидуралне аналгезије у акушерству и остале консултативне прегледе и инванзивне процедуре.
• КБЦ Земун је део Еуротранспланта тако да служба пружа комплетан програм за експлантационе процедуре (утврђивање мождане смрзи, одржавање донора, експлантације).

У овом тренутку у Служби је запослено: 13 лекара специјалиста, 7 клиничких лекара на специјализацији анестезиологије и 17 мед.сестара-анестетичара.

1. Одељење анестезије операционих сала

Шеф одељења: Асс.др сци.мед. Мирко Лакићевић
Главни мед. техничар одељења: ВСТ Мартин Келемент

1.1. Одсек амбулантне анестезије и консултативних прегледа

Шеф одсека: др Тоде Драгићевић
Надзорна мед.сестра: МС Тања Латал

2. Одељење интензивне терапије

Шеф одељења: др Мирјана Младеновић
Главна мед.сестра: МС Славица Узелац

2.1. Одсек интензивне терапије клинике за хирургију

В.Д. Шеф одсека: др Мирјана Милановић
Надзорна мед.сестра: МС Гордана Чавић

2.2. Одсек интензивне терапије службе неурохирургије

Шеф одсека: др Александра Живковић Дакић
Надзорна мед.сестра: МС Сања Гајић