MISIJA

Kliničko bolnički centar Zemun je državna zdravstvena ustanova koja svakodnevno svakom pacijentu, pruža blagovremenu, kvalitetnu i savremenu multidisciplinarnu uslugu poštujući etiku i vodiče dobre prakse. Misija kliničko-bolničkog centra je da se poboljša zdravlje naše zajednice, postavljenjem novih standarda, višeg kvaliteta usluga za sve ljude u dijagnostici i lečenju kao i da podrži dalje obrazovanje i usavršavanje u istraživanju uzroka i lečenju. 

 

VIZIJA

Da bude prepoznat kao zdravstvena ustanova koja je savremen, kvalitetan i poverljiv partner u lečenju i unapređenju nacionalnog zdravlja. Mi smo motivisani da stalnim unapređenjem i novinama svakom pacijentu obezbedimo najbolje moguće lečenje i  negu. Želimo da izgradimo trajne odnose pune poverenja između pacijenata i lekara, kako bi obezbedili najbolje moguće lečenje svih pacijenata.