KBC „Zemun-Beograd“ je nastavna baza dve visoke zdravstvene škole strukovnih studija: 

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu i Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija „Visan“.

Studenti stiču praktična i funkcionalna znanja iz oblasti zdravstvene nege i medicinske rehabilitacije. Praktična nastava opšte stručnih i uže stručnih disciplina koju student pohađaju u KBC „Zemun-Beograd“ realizuje se tako da omogućava formiranje kvalitetnih visoko obrazovnih stručnjaka, koji mogu neposredno po završetku studija da se angažuju za uspešno obavljanje svih vrsta poslova za koje su se školovali.