KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Upravnik: Doc.dr Ratko Tomašević
Glavna sestra: VMS Nada Jević

Odeljenje intenzivne terapije

Šef: Dr Bojan Mitrović
VD Glavna sestra: MS Dijana Mikić

Odeljenje internističke intenzivne nege (OIIN) predstavlja samostalnu jedinicu Klinike za internu medicinu, koja zbrinjava sve kritično obolele internističke bolesnike, izuzev koronarnih. Lečenje i negu ovih bolesnika sprovode 2 lekara (1 specijalista i 1 klinička lekara), kao i 13 medicinskih sestara srednje i više stručne spreme. Ukupan smeštajni kapacitet je 6 kreveta, sa mogućnošću nadzora hemodinamike i adekvatnosti gasne razmene. Pored toga, sprovodi se neinvazivna i invazivna ventilatorna podrška na 3 ventilatorna mesta, kao i dijalizna potpora na 1 mestu.

Nova OIIN usvaja savremene doktrine intenzivnog lečenja i praćenja bolesnika. U budućnosti, upošljavanje novog stručnog kadra, formiranje Jedinice poluintenzivne nege, kao i nabavka savremene opreme, uz kontinuiranu edukaciju kadra, svakako će doprineti još uspešnijem tretmanu najtežih bolesnika.