NASTAVNA BAZA KATEDRE INTERNE MEDICINE MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

 

NASTAVNA BAZA KATEDRE HIRURGIJE SA ANESTEZIOLOGIJOM MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Vežbe iz OKP II će biti održane u novembru I grupu podgrupa II (Ass. dr D. Jašarović) i II grupu podgrupa III (Ass. dr M. Lakičević)
a za III grupu podgrupa IV u decembru 2020.godine

Raspored tj termini dolazaka studenata biće naknadno javljeni.

 

NASTAVNA BAZA KATEDRE OTORINOLARINGOLOGIJE SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU