SLUŽBA ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE

VD Načelnik službe: Anđelka Mihajlović, dipl.ekonomista

  • Odsek knjigovodstva
  • Odsek finansijske operative
  • Odsek plana, statistike i fakturisanja

 

ODSEK KNjIGOVODSTVA

Šef knjigovodstva: Vesna Čabrinović

 

ODSEK FINANSIJSKE OPERATIVE

Šef odseka: Jelena Avramovski

 

ODSEK PLANA, STATISTIKE I FAKTURISANjA

Šef odseka plana,statistike i fakturisanja: Ljiljana Domazet

 

KABINET INTERNE REVIZIJE

Rukovodilac interne revizije VD: Dragana Filipović, dipl. ekonomista