Načelnik: Prim. dr sci med. Vesna Libek, subspecijalista kliničke transfuziologije

Glavni tehničar: VMS Svetlana Ristović

 

Služba za transfuziju krvi KBC Zemun Beograd je osnovana 1961. godine.

Uporedo sa negovanjem davalaštva krvi razvijena je i klinička transfuziologija kojom se danas obezbeđuje obavljanje preko 10.000 hirurških intervencija kao i neophodna transfuziološka potpora svim ostalim pacijentima KBC Zemun. Za potrebe nesmetanog rada KBC Zemun Beograd, Služba radi 24 časa dnevno i sarađuje sa svim ostalim zdravstvenim ustanovama Beograda.

Danas u Službi radi 6 lekara (tri lekara specijalista transfuzijske medicine, od kojih je jedan i subspecijalista kliničke transfuziologije i doktor medicinskuh nauka a 2 lekara specijaliste imaju i zvanje akademskog specijaliste) i tri lekara na specijalizaciji iz transfuzione medicine. U Službi rade i 22 medicinska tehničara (svi tehničari imaju završen V stepen edukacije iz transfuziologije, a od toga je 5 tehničara sa Višom stručnom spremom).

 

 

Dobrovoljno davanje krvi

Snabdevanje sigurnom krvlju se sprovodi kroz prikupljanje krvi od dobrovoljnih neplaćenih davalaca krvi, a deo njih je upisan u registar donora organa i tkiva i registar donora matičnih ćelija, kojima se može pristupiti i u našoj Ustanovi. Dobrovoljni davalc krvi može biti svaka zdrava osoba telesne mase  preko 50 kg između 18 i 65 godina. Muškarci mogu bezbedno dati krv na svakih dvanaest, a žene na svakih šesnaest nedelja. Krv se odmah nakon prikupljanja procesuira i automatski testira na izazivače bolesti koji mogu biti preneti krvlju (HIV, žutica tipa B i C, sifilis) i imunohematološki ispituje u ABO, Rh(D) sistemu, kao i u ne-ABO krvnogrupnim sistemima.

Služba okuplja i brine o preko 8.500 dobrovoljnih davaoca krvi, sa kojima radi svakog radnog dana od 07-17h, ali i sa mobilnom ekipom na terenu radnim danima i vikendom,  u ustanovama, mesnim zajednicama i školama na teritoriji Opština Zemun i Surčin. U saradnji sa Crvenim krstom Zemuna i Surčina, sprovode se i različite manifestacije posvećene kako najmlađim sugrađanima tako i davaocima krvi u cilju razvijanja ideja humanosti i negovanja zdravih stilova života. 

         

        

Klinička transfuziologija

Služba se u domenu preoperativne pripreme i intraoperativnih procedura bavi pretransfuziološkim testiranijem i izdavanjem krvi,  racionalnom distribucijom krvnih komponenti za hirurške pacijente, kao i pacijente kojima je neophodna potpora krvnim komponentama. Dostupne su i metode afereznih terapeutskih postupaka, kao i potrebni konsultativni pregledi za pacijente KBC Zemun. Imunohematološko testiranje, ispitivanje hemostaznih poremećaja, funkcionalno ispitivanje trombocita, kao i peri i prenatalna zaštita trudnica i testiranje na trombofiliju se svakodnevno obavlja za potrebe stacionarnih, ali i ambulantnih pacijenata, a sprovode se po savremenim standardima medicinske i laboratorijske prakse. Transfuziološka ambulanta Poliklinike KBC Zemun otvorena je za sve pacijente od 07:00 do 08:30h ponedeljkom, utorkom, sredom i petkom, dok je četvrtkom od 07:00 do 08:30h prijem ambulantnih uzoraka rezervisan za trudnice.