Načelnik: Prim. dr Mirko Vasilski

Glavni tehničar: VRT Dragan Đokić

 

Danas radiološka služba raspolaže sa 4 dijagnostička rendgen-aparata (3 sa TV uređajima i 1 digitalni) i 2 mobilna rendgen aparata uz osavremenjeno suvo razvijanje filmova CR tehnologijom i digitalnim kamerama. Služba takođe poseduje 128-redni CT aparat i jedan mobilni 4-redni CT aparat; zatim 2 ultrazvučna aparata i digitalni mamograf, kao i digitalizovanu angio salu koju zajednički koristi sa interventnom kadiologijom. U službi postoji 5 odeljenja: Rendgen dijagnostike, CT dijagnostike, Ultrazvučne dijagnostike, mamgrafske dijagnostike i interventne dijagnostike. U proseku se dnevno obradi oko 120 pacijenata.

Danas u radiološkoj službi radi 38 stalno zaposlenih, od čega 14 lekara, 22 viših radioloških tehničara, 2 radiološka tehničara i 1 medicinska sestra – instrumentarka.