Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

Načelnik: Mr sc. med. Saša Drinjaković

Glavna sestra: VMS Olivera Teofanović

 

U skladu sa novom sistematizacijom iz 2012. godine, 9. marta 2013. formirana je Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja. U saradnji KBC Zemun sa Sekretarijatom za zdravlje Grada Beograda i Gradskim zavodom za javno zdravlje započet projekat Urgentnog centra KBC Zemun. Ako se ima u vidu da ka KBC Zemun gravitira oko 700 000 stanovnika onda je ovaj projekat još opravdaniji. Šodno tome u KBC Zemun su preduzeti koraci kojim se naša bolnica priprema za budući Urgentni centar. Jedan od njih je i formiranje Službe za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja.

Služba trenutno ima 67 zaposlenih od čega 4 lekara i 63 medicinske sestre. 

Rad službe je organizovan tako da se na hirurškom odeljenju zbrinjavaju pacijenti iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije sa traumatologijom, urologije, neurohirurgije i hiperbarične medicine. To rade doktori specijalisti iz pomenutih oblasti koji pokrivaju ambulantni rad i eventualni operativni. U tome im pomaže i trijažni doktor koji je klinički lekar ili specijalizant Klinike za hirurgiju KBC Zemun.

Na internističkom odeljenju pacijente zbrinjavaju doktor specijalista sa Klinike za internu medicinu KBC Zemun, od čega je jedan kardiolog, a drugi sa neke od internističkih službi. Na ORL i MFH odeljenju zbrinjavanje pacijenata obavlja specijalista ORL i MFH.

U prvih 6 meseci rada ove mlade službe ukupno je pregledano 47994 pacijenta, a od toga hospitalizovano 7614 pacijenata.  

 

1. Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hirurških pacijenata 

Šef odeljenja: Dr Dimitrije Surla – hirurg 

Glavna sestra: MS Slavica Dekleva  

 

2. Odeljenje za prijem i zbrinjavanje internističkih pacijenata

Šef odeljenja: Dr Miloje Marjanović – kardiolog 

Glavna sestra: VMS Đurđica Puljić

 

3. Odeljenje za prijem i zbrinjavanje ORL i MFH pacijenata

Šef odeljenja: Prim. mr sc. med. Rastislav Poljovka – spec ORL 

Glavna sestra: VMS Irena Koroman