Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku

Načelnik: Prim. dr Kaja Jocić Savić

 

Poslovi koji se vezuju za rad ove službe prema zakonskim regulativama Republike Srbije su: planiranje zdravstvene zaštite koja se sprovodi u KBC (po zadatoj metodologiji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”); ugovaranje plana rada sa RFZO; sačinjavanje kvartalnih i godišnjih izveštaja o realizaciji plana rada u odnosu na ugovoreno (po metodologiji RFZO), praćenje kvaliteta stručnog rada (po metodologiji Ministarstva zdravlja), pravilno uzrokovanje epidemiloškog materijala, prevencija i praćenje bolničkih infekcije.