Načelnik: Dr Nenad Josifović 

Glavni terapeut: SFT Marijana Ećim

 

Novom sistematizacijom KBC Zemun-Beograd 2012. godine šodno zakonskim regulativama Republike Srbije dolazi do promena i u ovoj službi, kada se odvaja reumatologija i ukida stacionar, koji je u KBC Zemun postojao od 1966. godine. 

Od osnivanja službe, posebna pažnja se poklanja ranoj rehabilitaciji, što znači poseban tretman bolesnika neposredno nakon teških akutnih stanja, operacija i povreda, još u jedinici intenzivne nege dok je bolesnik životno ugrožen. 

Prateći savemene trendove u lečenju i rehabilitaciji osnovani su timovi za ranu rehabilitaciju na odeljenjima svih službi našeg kliničko-bolničkog centra.  Rana rehabilitacija je intezivirana uvođenjem kineziterapijskog tretmana dva puta dnevno, čime se skraćuje dužina ležanja bolesnika, smanjuje se nastanak komplikacija invalidnosti, kao i ukupni troškovi lečenja po bolesniku. 

Od 2005. godine, kada je služba donacijom dobila HOLOGIC DISCOVERY aparat za merenje koštane mineralne gustine, bavimo se i prevencijom, dijagnostikom i lečenjem osteoporoze. Lekari fizijatri obave oko 4500 pregleda na godišnjem nivou, što obuhvata preglede bolesnika upućenih iz drugih ustanova.

Služba se, pored rane rehabilitacije, bavi i savremenom dijagnostikom i terapijom ambulatnih fizijatrijskih bolesnika.

Cilj nam je da pružimo blagovremenu i kvalitetnu stručnu pomoć, što postižemo primenom novih metoda i tehnika lečenja i rehabilitacije u svakodnevnoj praksi, kao i stalnom edukacijom lekara i fizioterapeuta naše službe.