Načelnik: Prim. mr sc. med. Aleksandra Vukotić

Glavni tehničar: VST Aleksandar Đurđević

 

Služba anestezije pruža usluge svih vrsta anestezije i  sprovodi  lečenje  najtežih,  vitalno  ugroženih pacijenata u jedinicama intenzivnog lečenja, kako na hirurgiji tako i u okviru konsultacija. Učestvujemo u savremenoj interventnoj neuroradiologiji (embolizacije aneurizmi CNS i karotidni stentovi). 

Kako je KBC Zemun prepoznat od Ministarstva kao značajan centar za program transplantologije lekari službe su se edukovali u inostranstvu na višim (Zagreb, Ljubljana – advanced TPM) i visokim školama iz ove oblasti (TPM Barcelona-master kurs) i u protekle dve godine učestvovali u programu eksplantacije (utvrđivanje moždane smrti,  održanje  donora  i  eksplantacije).

U našoj službi posebna pažnja se posvećuje bezbednosti pacijenata te se preoperativna priprema posebno  obavlja  u  anesteziološkoj  ambulanti, rukovodeći se postulatima usvojenim 2010. godine u „Istambulskoj konvenciji o bezbednosti pacijenta u anesteziji“.

Osim stručnog znanja služba se može pohvaliti i  opremljenošću  nakon  poslednje  rekonstrukcije glavnog operacionog bloka 2012. godine savremnim aparatima  za  anesteziju  kao  i  kompletnim neinvazivnim i vrhunskim invazivnim monitoringom (PiCCo2) što je značajan doprinos ostvarenju svih znanja i veština kojima lekari vladaju.

U  ovom  trenutku  služba  broji  14  lekara specijalista, 5 lekara na specijalizaciji anesteziologije i 17 medicinskih sestara/tehničara.