KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Upravnik: Doc.dr Ratko Tomašević

Glavna sestra: VMS Dobrila Milosavljević

 

Služba medikalne onkologije

 

Načelnik: Prim. mr sc. med. Ljiljana Tomašić

VD Glavna sestra: Stojanović Violeta

 

Onkologija kao nova delatnost u KBC Zemun zaživela je 2008. godine, najpre u okviru Dnevne bolnice Internističke službe KBC Zemun. Služba medikalne onkologije realizovana je u punom smislu dobijanjem stacionara 2012. godine, posle preseljenja u zgradu u Gundulićevoj ulici. 

Služba se sastoji od dva odeljenja: odeljenja kliničke onkologije, u čijem sastavu se nalazi odsek dnevne onkološke bolnice i odeljenja palijativne onkologije. Služba raspolaže sa ukupno 33 bolesnička kreveta, od toga odeljenje kliničke onkologije ima 20 bolesničkih kreveta, a odeljenje palijativne onkologije 13 bolesničkih kreveta, dok odsek dnevne bolnice raspolaže sa 10 mesta u jednoj smeni. 

U službi je zaposleno 9 lekara i 19 medicinskih sestara u stalnom random odnosu. Od devet lekara, 5 su specijalisti interne medicine, 3 su na specijalizaciji interne medicine, a 1 lekar je na specijalizaciji iz internističke onkologije. Među lekarima specijalistima, 2 su subspecijalisti onkologije (Prim. mr sc. Ljiljana Tomašić i dr Vladimir Vukov), a 1 je subspecijalista kardiolog (mr sc. med. Hassan Heydari). Od 19 medicinskih sestara, 5 su sestre sa završenom višom medicinskom školom. 

U službi medikalne onkologije od 2008. postoji onkološki konzilijum u sastavu: hirurg odgovarajuće grane medicine, internista-hemoterapeut i patolog iz KBC Zemun i radioterapeut iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Konzilijum se održava jednom nedeljno, sredom u 13h. Konzilijum donosi odluke o tretmanu onkoloških bolesnika u skladu sa važećom medicinskom doktrinom. Odluke o sprovođenju hemoterapije i hirurške terapije sprovode se u KBC Zemun, dok se odluke o sprovođenju radioterapije realizuju u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, na osnovu ugovora između KBC Zemun i Instituta. 

Na odeljenju kliničke onkologije sprovodi se medikamentno specifično onkološko lečenje prema odluci onkološkog konzilijuma KBC Zemun ili drugih onkoloških ustanova: hemoterapija pretežno solidnih tumora, hormonalna terapija, biološka i molekularna terapija. Na odeljenju palijativne onkologije sprovodi se simptomatska, suportivna i palijativna terapija, uključujući i tretman hitnih stanja u onkologiji i terapiju bola.