KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Upravnik: Doc.dr Ratko Tomašević
Glavna sestra: VMS Dobrila Milosavljević

Služba endokrinologije

Načelnik: Prim. dr Jelena Tica Jevtić
Glavna sestra: VMS Sandra Damnjanac

 

1. Odeljenje za dijabetes

Šef odeljenja: Doc. dr Zoran Gluvić
Glavna Sestra: VMS Ivana Živić

2. Odeljenje kliničke endokrinologije

Šef odeljenja: Prim dr Vesna Popović-Radinović
Glavna Sestra: VD Mirjana Ilić Pogarčić

3. Odsek za dijagnostička i funkcionalna ispitivanja sa dnevnom bolnicom

Šef odseka: dr Marina Vujović
Nadzorna sestra: VMS Nikolina Kosanović

4. Odsek za akutna metabolička stanja

Šef odseka: dr Vladimir Samardžić
Nadzorna sestra: MS Vesna Jakiša

 

Osamdesetih godina prošlog veka formirano je odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, a u daljem razvoju internističke službe i klinike za internu medicinu, 2012. godine postaje služba endokrinologije, sa dva odeljenja (odeljenje za dijabetes i odeljenje kliničke endokrinologije) i sa odsekom za akutna metabolička stanja.

Služba endokrinologije poseduje 23 postelje. U ovom trenutku u službi endokrinologije radi 6 lekara – 4 sa užom specijalizacijom iz endokrinologije i 2 specijalista interne medicine. U službi radi i 9 medicinskih sestara – 5 sa višom i 4 sa srednjom stručnom spremom.

Služba endokrinologije se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti hipofize, štitaste žlezde, paraštitastih žlezda i metaboličkih poremećaja kostiju, nadbubrežnih žlezda, endokrinog pankreasa i polnih žlezda. Sprovodi se funkcionalna dijagnostika (bazalni hormoni, supresioni i stimulacioni testovi, EHO i MSCT dijagnostika).

Sprovodimo dijagnostiku i lečenje šećerne bolesti i njenih akutnih i hroničnih komplikacija. Osposobljeni smo za ultrazvučnu dijagnostiku perifernih krvnih sudova i sarađujemo sa drugim službama u cilju zbrinjavanja komplikacija dijabetesa (službe nefrologije, kardiologije, gastroenterologije, hirurgije, baromedicine).

Takođe, dijagnostikujemo i lečimo akutne metaboličke poremećaje u sklopu oboljenja neuro i adenohipofize, štitaste žlezde, paraštitastih žlezda, nadbubrežnih žlezda. Novina u našem radu je uvođenje FNA biopsije štitaste žlezde vođene ultrazvukom, a u saradnji sa drugim službama omogućena je patohistološka dijagnostika i hirurško lečenje.

 

Svakodnevno obezbeđujemo rad u specijalističkoj ambulanti u kojoj se godišnje pregleda oko 12000 bolesnika.