KLINIKA ZA HIRURGIJU

Upravnik: Prof.dr Dejan Stevanović

Glavna sestra: VSS Slađana Krstić

 

Služba urologije

Načelnik: Prim. dr Dragan Grebenarović

Glavna sestra: VMS Marina Vujičić

 

Služba urologije od 2013. funkcioniše u okviru Klinike za hirurgiju i sastoji se od tri odeljenja. Urološka služba prati savremene trendove u okviru urološke dijagnostike i lečenja. Služba poseduje 30 kreveta, salu za endoskopiju u kojoj se obavlja cistoskopija i ultrazvučna dijagnostika i ostale terapeutske procedure i previjalište. U službi je zaposleno 8 lekara, od čega su 2 primarijusa, 1 doktor nauka, 3 magistra nauka i 1 subspecijalista – onkolog i 14 medicinskih sestara. Već duži niz godina sprovode se svi, pa i radikalni operativni zahvati na bubregu, mokraćnim kanalima, bešici, prostati, testisima, a sada su dopunjeni i uvođenjem laparoskopske hirurgije.

 

1. Odeljenje kliničke urologije

Šef odeljenja: Prim. dr sc. med. Bora Cvetković

Glavna sestra: MS Radojka Opačić

 

2. Odeljenje operativnog lečenja

Šef odeljenja: Mr sc med. Nikola Kolarović

Glavna sestra: MS Violeta Biogradlija

 

3. Odeljenje endoskopije

Šef odeljenja: Dr Perica Jockić

Glavna sestra: MS Ljiljana Grubač