KLINIKA ZA HIRURGIJU

Upravnik: Prof.dr Dejan Stevanović

Glavna sestra: VSS Slađana Krstić

 

Služba ortopedije sa traumatologijom

 

Načelnik: Prim dr Aleksandar Stanković

Glavna sestra: VSS Tijana Đurđević

 

Služba Traumatologije se odvojila od Službe Hirurgije i započela svoj samostalni rad juna 1993. godine. U službi trenutno radi 10 lekara: 7 specijalista ortopedije, i 3 klinička lekara na specijalizaciji iz iz ortopedije sa traumatologijom, kao i 13 medicinskih sestara, od čega 1 sa višom i 2 sa visokom strukovnom medicinskom školom.


Smeštajni kapacitet službe ortopedije sa traumatologijom čine 24 bolesničke postelje raspoređene u 8 komfornih, klimatizovanih trokrevetnih soba i sa direktnom komunikacijom sa ortopedsko – traumatološkom salom.


U svakodnevnom radu primenjuju se visokospecijalizovane medicinske usluge i procedure koje obuhvataju ugradnju veštačkog zgloba kuka, ligamentoplastiku zgloba kolena i ramena, osteosintezu zaključavajućim klinovima i pločama, spoljašnju i unutrašnju fiksaciju, korektivne operacije na stopalu i mnoge druge   savremene ortopedsko-traumatološke procedure. Godišnje se u proseku pregleda 21000 pacijenata, hospitalizuje oko 580, a uradi oko 550 operacija sa tendencijom stalnog povećanja broja operisanih pacijenata.

 

1. Odeljenje opšte ortopedije

Šef odeljenja: Mr sc. med. Biljana Stanković

 

2. Odeljenje ortopedske traumatologije

Šef odeljenja: Prim. mr sc. med. Voja Cvetković

Glavna sestra: VMS Karolina Đekić

 

3. Odsek onkološke ortopedije

Šef odseka :Prim.dr Branislav Vračević