KLINIKA ZA HIRURGIJU

Upravnik: Prof.dr Dejan Stevanović

Glavna sestra: VSS Slađana Krstić

 

Služba operacionog bloka sa sterilizacijom i intenzivnom terapijom

Načelnik: Prof.dr Dragoš Stojanović 

Glavna sestra: VMS Katja Kresović

 

Služba operacionih sala sa sterilizacijom i intenzivnom negom postala je Služba u okviru Klinike za hirurgiju KBC Zemun juna meseca 2012. godine najnovijom sistematizacijom KBC Zemun. Služba operacionih sala sa sterilizacijnom i intezivnom negom predstavlja pravo srce Klinike za hirurgiju i celog Kliničko-bolničkog centra Zemun. Služba pruža svoje usluge svim službama u okviru Klinike za hirurgiju i ostalim Klinikama KBC Zemun. U periodu od nastanka Službe do danas, Služba je uspela da nabavkom nove opreme i održavanjem starih aparata, koji su joj povereni na čuvanje i održavanje, postane jedna od najsavremenijih Službi operacinih sala i intenzivne nege u Beogradu i Srbiji. Tehnološki uznapredovala oprema omogućila je uvođenje savremenih operativnih procedura i izvođenje složenih minimalno invazivnih operativnih procedura u svakodnevnu praksu.


Odeljenje operacionih sala sa sterilizacijom u svom stastavu ima: 2 opšte-hirurške sale i 1 urgentnu, ginekološko-urološku salu, salu za carske rezove, salu za minimalno invazivne procedure, ortopedsko-traumatološku salu, neurohiruršku salu i 4 sale za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju.


Centralna sterilizacija je opremljena sa dva nova sterilizatora, a operacioni blok sa tri substerilizatora, gde se pruža usluga ne samo operacionom bloku i intenzivnoj nezi, već i celom Kliničko-bolničkom centru.


Danas služba operacionog bloka sa centralnom sterilizacijom ima 71 zaposlenog, od toga dva lekara i jednog nastavnika Medicinskog fakulteta, dve strukovne sestre sa specijalitacijom, 15 viših medicinskih sestara i 52 sestre sa srednjom stručnom spremom.

 

1. Odeljenje operacionog bloka sa sterilizacijom

Šef odeljenja: Dr Goran Ilić

Glavna sestra: VMS Vesna Đorđević

 

2. Odeljenje intenzivne terapije

Šef odeljenja: Dr Gordan Atanasijević

Glavna sestra: VMS Zora Lukin